GẠCH ĐẦU DÒNG CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA

GẠCH ĐẦU DÒNG CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA
06:14 12 thg 5 2012Công khai9 Lượt xem 0

Dương Phi Anh

Những ngày qua, tôi nhớ vô cùng câu chuyện
Câu chuyện bó đũa
Chuyện bó đũa khi nhiễu điều không phủ giá gương
Chu yện bó đũa khi Bầu không cho Bí chung giàn
Chu yện bó đũa của quyền lực trung ương với địa phương, cơ sở
Chu yện bó đũa về lợi ích vùng miền
Chu yện bó đũa của ý đảng (ý muốn, ý định, ý thức…) và lòng dân
Chuyện bó đũa của quyền lợi ngành mà đúng ra là nhiệm vụ, nghĩa vụ phục vụ dân trên hết
Chuyện bó đũa của những người cùng nghề
Chu yện bó đũa của nhà nước, ngoài việc quản lý, còn đi kinh doanh với dân doanh
Chu yện bó đũa của lợi ích công và quyền của dân
Chu yện bó đũa về sở hữu đất đai thống nhất mà lại nhiều tranh cãi, tranh chấp
Chu yện bó đũa về trung ương tập quyền và không rõ chức trách (chức năng, trách nhiệm)
Chu yện bó đũa của người Việt trong nước và người Việt ở nước ngoài
Chu yện bó đũa về “nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”
Nhiều nhiều lắm lắm!…
Đũa thì vẫn đấy
Ngày một sinh sôi
Chỉ khác biệt màu sơn
Và mong manh dây buộc
Đang ở trên tàu
Tàu không quen…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s