Entry for September 18, 2007

“Thủ tướng sáng suốt muôn năm!” (Đức Hiển “khen” Thanh Niên viết về Thủ tướng như thế). Trùng khớp, tôi cũng nhận định như thế. Định viết rằng khen Thủ tướng “sáng suốt” thì cũng giống như khen hoa hậu (trong Duyên dáng VN…) đẹp. Nhưng thôi, thân mời anh em vào đây…

http://360.yahoo.com/profile-2ANuo3szdKid8MUZRXcUgASu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s