Entry for October 29, 2007

Báo chí hôm nay nên quan tâm đến vấn đề dân sinh bức xúc hay “giật” theo “trò chơi trẻ con” của lứa tuổi “thập phân” X? Nhà báo nhiều khi “định hướng dư luận” nhanh nhẩu quá, thiếu cân nhắc thì… “cũng kẹt cho các cháu”! (Xin xem Entry điểm báo mới ở địa chỉ dưới đ ây)

http://blog.360.yahoo.com/blog-2ANuo3szdKid8MUZRXcUgASu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s