Entry for July 16, 2008

Một lọat bài “Thảm đỏ nào cho trí thức ngòai Đảng” lấy lại được một ít bản sắc cho báo Pháp luật TP.HCM. Có một bài không dài nhưng Tam Mao rất thích là của GS-TSKH Nguyễn Ngọc Trân. Sở dĩ thích bài này là vì nó thể hiện sự vừa tâm huyết, vừa khoa học của tác giả. Rất mong có nhiều bài như thế…

http://www.phapluattp.vn/news/can-canh/view.aspx?news_id=221049

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s