“Các chú chỉ có thế thôi sao?”Entry for October 04, 2007

“Các chú chỉ có thế thôi sao?”

Đêm qua, Tam Mao mơ một giấc mơ “kinh khủng”. Một người bề trên đáng kính, từ cõi trên về, mắng, như sau:

“Anh xem hết rồi, blog của các chú tòan là gì đâu không ấy! Cảm tính; có phần lợi dụng tâm lý đám đông và cả câu khách; a – dua; nịnh hót; trí tuệ nửa vời; dạy đời cả về đạo đức và kiến thức, trong khi, mình mới là người cần phải xem lại những thứ đó. Các chú chỉ có thế thôi sao?”.

Thức dậy, tóat mồ hôi…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s